Blog

Co mogą zawierać zalecenia pokontrolne w zakresie BHP?

Każde przedsiębiorstwo musi liczyć się z możliwością kontroli warunków pracy prowadzonej przez służbę BHP. Kontrolerzy sprawdzają przystosowanie miejsca pracy pod kątem obowiązujących zasad, a jednocześnie, sprawdzają wiedzę pracowników. Kontrole BHP mają na celu sprawdzenie, czy w danym zakładzie pracy przestrzegane są podstawowe normy i wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W terminie 21 dni, pracodawca otrzymuje protokół wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Co mogą zawierać zalecenia pokontrolne? Jeśli kontrola wykaże błędy i niedociągnięcia, w takich zalecaniach znajdą się wytyczne dla pracodawcy, odnośnie zmian, jakie trzeba wprowadzić w miejscu pracy. Może to być związane z dostosowaniem miejsca pracy, wyposażeniem go w niezbędne środki ochrony oraz oznaczenia, a także dodatkowe przeszkolenie pracowników w niektórych działach. Zalecenia pokontrolne są bardzo istotne w kontekście kolejnej kontroli, która tym razem sprawdzi, czy pracodawca wyciągnął wnioski na podstawie otrzymanych zaleceń.

Projekt i Realizacja: