Blog

Częste pytania z waszej strony

Sprawdź o co najczęściej pytają nas Pracodawcy:

Jak często należy wykonywać szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy tj. wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne mamy obowiązek zrealizować przed rozpoczęciem pracy pracownika na każdym stanowisku. Pierwsze szkolenie okresowe wykonujemy przed upływem pierwszego roku pracy a potem przeprowadzamy je cyklicznie w zależności od stanowiska pracownika np. stanowisko kierownicze, robotnicze, inżynieryjno-techniczne, służby bhp oraz administracyjno-biurowe. Częstotliwość tych szkoleń uzależniona jest również od funkcji i przyjmuje się, że:

  • nie rzadziej niż co 3 lata pracodawca organizuje obowiązkowe szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych; a przy pracach zaliczanych do prac niebezpiecznych, należy je przeprowadzić w każdym roku pracy;
  • nie rzadziej niż co 5 lat odbywają się szkolenia BHP dla stanowisk kierowniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz służby BHP;
  • nie rzadziej niż co 6 lat należy przeprowadzić szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Ile trwa szkolenie wstępne BHP? Często mylone jako “Badania BHP” 😊

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy w sprawie szkoleń z zakresu BHP, Instruktaż ogólny czyli szkolenie wstępne BHP ma obowiązek trwać minimum 3 godziny lekcyjne (3x45min) natomiast instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych nie mniej niż 2 godziny lekcyjne a dla pozostały minimum 8 godzin. Pamiętajmy jednak iż czas trwania szkolenia BHP wstępnego zależy od ryzyka wykonywanej pracy w danym zakładzie oraz wiedzy pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Jaką tematykę porusza okresowe szkolenie BHP?

Mniej więcej jak w przypadku szkoleń wstępnych, należy stworzyć szczegółowy plan szkolenia okresowego tzw. Program szkolenia okresowego BHP. Program ten powinien być możliwie jak najdokładniej dostosowany do specyfiki danego zakładu oraz występujących w nim czynników niebezpiecznych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Na czym polegają wasze usługi BHP dla firm w Ostrołęce?

Nasze usługi BHP dla firm na terenie Ostrołęki uwzględniają wiele elementów. Świadczymy pełne doradztwo BHP i wsparcie firm podczas ew. kontroli organów sprawujących nadzór na warunkami pracy (np. PIP,PSP,PIS). Zajmujemy się również stałym nadzorem BHP w firmie, prowadzimy audyty BHP, dokonujemy analizy i oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk, sporządzamy dokumentację powypadkową i wiele innych.

Pamiętajmy iż, nie ograniczamy naszych usług tylko do Ostrołęki działamy również na terenach takich miast jak: Warszawa, Łomża, Zambrów, Szczytno, Białystok i wiele innych.

Projekt i Realizacja: