Szkolenia BHP i PPOŻ

Wymagania szkoleniowe w zakresie BHP i PPOŻ

Co do zasady szkolenia bhp i ppoż powinny zostać przeprowadzone z każdym pracownikiem. Ten ustawowy obowiązek wynika z tego, iż ustawodawca pragnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia sytuacji, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.

Właściwie przygotowane i przeprowadzone szkolenia bhp i ppoż powinny składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Poszczególne szkolenia mogą się różnić pomiędzy sobą, w zależności od specyfiki zakładu pracy i występujących w nim zagrożeń, jak i stanowiska pracy, zajmowanego przez danego pracownika. Tym niemniej zawsze pracownik winien zostać poinformowany o zagrożeniach związanych z jego pracą.

Ta część szkolenia bhp i ppoż, która dotyczy zagrożeń pożarowych, powinna obejmować zapoznanie pracownika z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w danym zakładzie pracy i na konkretnym stanowisku pracy. Po ukończeniu szkolenia bhp i ppoż pracownik winien znać wyjścia ewakuacyjne, jak i wiedzieć gdzie znajdzie gaśnicę oraz umieć się nią posłużyć.

Projekt i Realizacja: