Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne są niesłychanie ważnym elementem każdej kontroli. W ogóle sam proces kontroli wiąże się ze sporym, dodatkowym nakładem obowiązków, wykonywanych najczęściej równolegle z bieżącymi obowiązkami. Jednakże proces kontroli jest niezbędny, by właściwie ocenić systemy wewnętrzne, jak i organizację całej jednostki.

Każda, prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona kontrola, powinna zakończyć się ustaleniem stanu faktycznego oraz przekazaniem protokołu pokontrolnego, w którym naczelne miejsce winny mieć zalecenia pokontrolne. W ich ramach znajdują się najczęściej stwierdzone nieprawidłowości oraz uwagi i wnioski, jak i sugestie i metody ich usunięcia.

Ponadto zalecenia pokontrolne mogą też zawierać personalne oceny, wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska lub też pełnienia funkcji przez daną osobę, bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. To wszystko zależy bowiem od charakteru uchybień i ich wagi, zarówno dla pracodawcy, jak i bezpieczeństwa pracowników. 

Projekt i Realizacja: