Blog

Zatrudnienie stażysty a wymagania BHP względem pracodawcy

Stażysta w zakładzie pracy nie jest postrzegany jako pełnoprawny pracownik. W kodeksie pracy znajdziemy szczegółowe różnice pomiędzy wymaganiami w aspekcie zatrudnienia stażysty i pracownika. Jeśli jednak chodzi o wymagania BHP, w dużej mierze wymogi są podobne, co w przypadku zatrudnienia nowego pracownika. Jakie wymagania względem stażysty posiada pracodawca?

Zgodnie z właściwym rozporządzeniem, pracodawca ma obowiązek przeszkolić stażystę z zakresu BHP. Co więcej, szkolenie jest pokrywane ze środków pracodawcy. To nie wszystko, do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie stażyście niezbędnych środków higieny osobistej oraz, gdy jest to wymagane, odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca powinien także zadbać o stosowne szkolenie z przepisów przeciwpożarowych oraz przedstawienie obowiązującego regulaminu pracy. Tylko prawidłowe szkolenie umożliwia ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec przewinień stażysty.

Projekt i Realizacja: