Blog

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie COVID-19

Pandemia koronawirusa wprowadziła niemałe zmiany w sposobie oceny ryzyka zawodowego. Pracodawcy są zobligowaniu do uwzględnienia COVID-19, jako dodatkowego zagrożenia w miejscu pracy. Dotyczy to przede wszystkim biur, dużych sklepów, restauracji, zakładów produkcyjnych oraz innych miejsc, w których zachodzi zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pracodawca powinien zatem przeprowadzić ponowną ocenę ryzyka zawodowego, aby sprawdzić, czy w konkretnych działach zachodzi konieczność wprowadzenia środków zapobiegawczych. Jeśli ryzyko zagrożenia COVID-19 występuje w miejscu pracy, pracodawca powinien pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków ochronnych.

Pracownicy w miejscu pracy narażonym na COVID-19 powinni mieć nieograniczony dostęp do płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych oraz jednorazowych rękawiczek. Ponadto, kadra powinna zostać poinformowana o nowym zagrożeniu, a także poinstruowana w kierunku zachowania odpowiedniego rygoru sanitarnego.

Projekt i Realizacja: