Ocena ryzyka

Analiza ryzyka na stanowisku pracy

Ocena ryzyka na stanowisku pracy, to pierwszy krok do przygotowania i wdrożenia instrukcji BHP. Każde miejsce pracy charakteryzuje się indywidualnymi zagrożeniami i ryzykami, które należy pierwsze rozpoznać, szczegółowo opisać i znaleźć środki i narzędzia, które pozwolą je wyeliminować lub ograniczyć. Tym właśnie się zajmujemy. Ocena ryzyka prowadzona jest przez nas w dużych zakładach produkcyjnych na wszystkich stanowiskach, firmach zajmujących się innowacyjnymi technologiami, a także w start up’ach, w których powstają nowe stanowiska pracy, a występujące na nich zagrożenia, nie zostały wcześniej zidentyfikowane. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie BHP, dla każdego typu firmy.

Projekt i Realizacja: