Nadzór

Obsługa firm zewnętrznych

Prowadzimy całościowy nadzór PPOŻ w Państwa firmie. Obejmuje on okresowe przeglądy hydrantów i gaśnic, szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników, wymianę urządzeń, a także uzupełnianie brakujących oznaczeń, znaków i instrukcji. Nadzór PPOŻ jest szczególnie potrzebny w obiektach użyteczności publicznej oraz pozostałych miejscach, przeznaczonych  na jednoczesny pobyt większej ilości osób. Powierzając nam nadzór PPOŻ zarządzanego obiektu, mają Państwo pewność że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest bardzo dobry, a ich sprawność regularnie monitorowana. Jesteśmy do Waszej dyspozycji również w czasie prac modernizacyjnych, remontów i rozbudowy obiektu.

Projekt i Realizacja: