Zewnętrzny specjalista ds. BHP

Główne zadania służby BHP

Generalnie rzecz ujmując główne zadania służby bhp dotyczą zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są one poprzez pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w danym zakładzie pracy.

Osoby odpowiedzialne za stan bhp muszą przede wszystkim skupić się na analizie przestrzegania przepisów i podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak w danym przedsiębiorstwie, jak i w każdym innym miejscu wykonywania pracy.

Zasadniczo zadania służby bhp zostały przez ustawodawcę tak potraktowane, iż to właśnie rolą pracodawcy jest zadbanie o ich właściwą realizację. I obowiązek ten polega nie tylko na jednorazowym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także na tym, by ten poziom utrzymywać w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę różnego rodzaju awarie czy naturalne zużycie maszyn, urządzeń czy też środków ochrony osobistej.

By z kolei w sposób odpowiedzialny nad tymi obowiązkami zapanować, należy dbać o to, by zadania służby bhp realizowane były przez wysokiej klasy specjalistów.

Projekt i Realizacja: