Przegląd hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe obejmujące hydranty, również podlegają regularnym przeglądom technicznych. Przeciwpożarowe hydranty wewnętrzne występują w centrach handlowych, biurowcach, hotelach, szpitalach, szkołach, urzędach itp. obiektach. Hydrant jest newralgicznym elementem instalacji przeciwpożarowej i należy zapewniać mu ciągłą sprawność techniczną. Przegląd hydrantów polega na wzrokowej ocenie stanu, jak również przetestowaniu jego działania. Podczas przeglądów sprawdzany jest stan zaworów, elementów stalowych, jak również stan węża gaśniczego, kompletność oznaczeń – instrukcje i znaki, zapewnienie dostępności do hydrantu i łatwość jego użycia.

Projekt i Realizacja: