Blog

Ocena ryzyka zawodowego

Czym jest tak zwana Ocena ryzyka zawodowego (ORZ), która dość powszechnie zakorzeniła się otoczeniu pracodawców. Temat ten z reguły powiela się w momencie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub Sanepidu.

Pamiętajmy iż ustawodawca zgodnie z art. 226 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku jakie występuje w jego zakładzie co więcej ma również obowiązek zapoznać z nią pracowników w pierwszym dniu pracy.

Czy ocena ryzyka jest pomocna pracodawcy?

Ocena ryzyka zawodowego często postrzegana jest jaka obowiązek prawny, zapominamy jak ważną funkcję pełnie prawidłowo sporządzony dokument, który pomaga pracownikowi wykonać swoją pracę w sposób bezpieczny, zminimalizować ryzyko wypadku oraz przekonać pracodawcę do inwestycji w bezpieczeństwo i poprawy jakości pracy swoich pracowników.

Projekt i Realizacja: