Przegląd gaśnic i hydrantów

Okresowe przeglądy sprzętu PPOŻ

Aby można było mówić o właściwym poziomie bezpieczeństwa pożarowego należy przede wszystkim zadbać o to, by terminowo i profesjonalnie wykonać przegląd gaśnic i hydrantów. Od ich sprawności bowiem zależy przede wszystkim poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Gaśnica jest bowiem jednym z najprostszych, a jednocześnie skutecznych, urządzeń gaśniczych, które w praktyce obsłużyć może prawie każdy.

Aby jednak gaśnica czy też hydrant spełniły swoją rolę, czyli nie zawiodły w momencie, gdy są potrzebne do ugaszenia pożaru, powinniśmy zadbać o to, by ich stan techniczny nie budził zastrzeżeń. Temu właśnie celowi służy dobrze i terminowo wykonany przegląd gaśnic i hydrantów. 

Polskie normy i przepisy w tym względzie mówią o obowiązku wykonania przeglądu stanu technicznego gaśnicy czy hydrantu przynajmniej raz w roku. Natomiast sam już przegląd gaśnic i hydrantów obejmuje sprawdzenie stanu technicznego oraz sprawności działania wszystkich elementów składowych, jak i zweryfikowanie oznakowania oraz instrukcji obsługi.

Projekt i Realizacja: