Blog

Wymagania BHP przy zatrudnieniu nowego pracownika

Pracodawca przyjmujący do pracy nowego pracownika musi pamiętać o obowiązujących wymaganiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym wymogiem jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego, podczas którego pracownik otrzyma najważniejsze informacje na temat BHP oraz instruktażu w kierunku specyfiki wykonywanego zawodu. Niezbędne są również szkolenia okresowe. Ich częstotliwość zależy w głównej mierze od profilu działalności firmy.

Pracodawca powinien także przestawić pracownikowi obowiązujący regulamin pracy oraz poinstruować w kwestii przepisów przeciwpożarowych. Reasumując, pracownik powinien zostać wyposażony we wszelkie informacje, które umożliwią bezpieczne wykonywanie poszczególnych obowiązków w miejscu pracy. Pracodawca jest także zobowiązany wyposażyć nowego pracownika w niezbędną odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony osobistej, jeśli jest to konieczne na danym stanowisku.

Projekt i Realizacja: